#Sever 1#Sever 2
Số phận của những người nữ tù nhân xinh đẹp

Số phận của những người nữ tù nhân xinh đẹp

Nội dung phim

Ngưỡng tưởng vào tù là hết ai ngờ ở trong tù mình mới cảm nhận đây mới là khởi đầu của cuộc sống của mình, trước đây mình khá xinh và được nhiều người để mắt đến bọn nhà giàu thường đánh xe đến đưa mình đi chơi đi mua sắm đồ rồi đến một ngày khi cặp hết thằng này thằng khác cuối cùng đời mình cũng nát mình bắt đầu ra đường làm gái và tham gia dịch vụ giải trí cho một số bọn xã hội sau này trong khi hành nghiệp thì bị công an bắt cho đi trại cải tạo giáo dưỡng ngưỡng tưởng cuộc đời đến đây là chấm hết ai ngờ bây giờ mới là bắt đầu các bạn ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A